Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Hjerneslag?
Publisert: 27.10.2016
Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113! Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.
Friskusdans 1.november
Publisert: 25.10.2016
Tirsdag 1.november har du muligheten til å delta på Friskusdans ved Frivilligsentralen kl: 11:00.
Nærøy kommunes kulturpris 2016
Publisert: 25.10.2016
Utvalg for oppvekst- og kultur ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris 2016. Skriftlige forslag, med begrunnelse sendes Nærøy kommune, kultur og fritid, innen 10.november 2016.
Spillemidler 2017 -Nærøy kommune
Publisert: 10.10.2016
Det kan søkes om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg og løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet. Søknadsfrist er 15.november
Nærøy folkebibliotek
Publisert: 05.10.2016
I oktober stiller Monica Viken ut sine flotte akryl-bilder. Tema for utstillingen er medmenneskelighet og følelser. Dette er en salgsutstilling.
Kommunereformen - status
Publisert: 30.09.2016
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i dag kommet med sin tilråding om framtidig kommunestruktur i Nord-Trøndelag. I anbefalingen gis det ikke føringer for kommunesammenslåing mellom Vikna og Nærøy, men det anbefales at Lund overføres til nye Namsos kommune og at det foretas en grensejustering på Austra.
Ta kjøkkenpraten for bedre brannsikkerhet
Publisert: 29.09.2016
Personer over 70 år har høyere risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkningen. Lørdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er en fin anledning til å snakke med dine eldre slektninger om brannsikkerhet.
MELDING OM OPPSTARTET PLANARBEID FOR «REGULERINGSPLAN SKILLINGSTAD».
Publisert: 16.09.2016
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsplan for del av gnr 24/8 og 24/6 i Nærøy kommune.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Turistinformasjon
Tourist information
Info deutsch

Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs