Velkommen til Nærøy kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Telefonlinjene er nå oppe igjen
Publisert: 10.12.2014
Telefonkontakt med Nærøy kommune skal nå fungere som normalt
Telefonlinjer stengt grunnet strømbrudd
Publisert: 10.12.2014
Telefonlinjene inn til Nærøy kommune er for tiden utilgjengelig grunnet strømbrudd. Kommunen er enda ikke kjent med årsaken.
Tilskuddsordninger for 2015 - Naturforvaltning, friluftsliv med mer.
Publisert: 08.12.2014
Dette er en årlig kunngjøring av tilskuddsordninger fra Klima- og miljødepartementet. Flere av ordningene har lag og foreninger som målgruppe og i Nærøy er det flere prosjekt som har mottatt tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv.
Utdeling av Nærøy kommunes kulturpris
Publisert: 02.12.2014
Utvalg for oppvekst og kultursaker har vedtatt å tildele årets kulturpris til Lauga 2014 SA. Utdelingen vil ordfører Steinar Aspli forestå den 11.desember kl: 20:00 under et arrangement på Val videregående skole. Alle som ønsker å overvære overrekkelsen er velkommen til kantina på skolen.
Utstillingsstafetten i desember
Publisert: 02.12.2014
Månedens utstillere: Flere grener av Bråtteng-slekta Tema: Familiestrikk Utstillingen vil bli å finne på biblioteket tom. 22. desember. Kom innom biblioteket og se!
Varsel om mulig endring i foreldrebetaling i barnehage og musikk- og kulturskolen.
Publisert: 28.11.2014
I forslag til budsjett for 2015, er det foreslått endringer i foreldrebetaling for barnehage og musikk - og kulturskolen. I tillegg foreslås bortfall av gjennomgående søskenmoderasjon for barnehage og skolefritidsordning. Formannskapet behandlet forslaget til budsjett i møte 27.11.14, og endelig behandling av budsjettet gjøres i kommunestyret 16.12.14.
Julemesse ved Lyspunktet
Publisert: 19.11.2014
Lyspunktet inviterer til julemesse onsdag 26.november kl: 12:00. Det blir salg av håndarbeider, kaffe, kaker og tombola. Velkommen!
Spørreundersøkelse om Kommuneplanens arealdel
Publisert: 14.11.2014
Nærøy kommune har startet arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og ønsker dine synspunkter via en spørreundersøkelse.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Klikk for mer info
Link til kulturkalenderen
Brosjyre - Kulturlandskap i Ytre Namdal (5 MB)
Turistinformasjon
Tourist information
Info deutsch
Hjemmeside for Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal
Internkurs