Velkommen til Nærøy kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Høring: Forslag vegnavn i Nærøy
Publisert: 19.05.2016
Forslag til navn på veger og områder i Nærøy legges nå ut på høring. Høringsfristen for endringsforslag på navnevalg er 9.juni.
Utvalg for helse og sosialsaker inviterer til folkemøte 7.juni
Publisert: 23.05.2016
For å sikre økt brukermedvirkning inviterer Utvalg for helse og sosialsaker til åpent folkemøte 7.juni kl: 19:00.
Nærøy eldreråd inviterer til tur og møte 6.juni
Publisert: 23.05.2016
Nærøy eldreråd skal avholde sitt siste møte før sommeren den 6.juni. I den forbindelse inviteres det til busstur til Høylandet og Salsbruket. Turen er åpen for alle.
Tilbudsinnhenting Innleie av maskiner 2016 - 2018
Publisert: 23.05.2016
Nærøy kommune ønsker tilbud på innleie av maskiner 2016 - 2018
Tilbudsinnhenting - grøftrensk 2016
Publisert: 23.05.2016
Nærøy kommune ønsker tilbud på grøftrensk 2016
Ruskoordinator og erfaringskonsulenter for Ytre Namdal og Bindal
Publisert: 20.05.2016
Det er nå ansatt to erfaringskonsulenter og en ruskoordinator i BYN innen psykisk helse- og rusfeltet. Ruskoordinator har vært ansatt i ca ett år, mens erfaringskonsulentene er nytilsatt i BYN.
Høring: Regional temaplan anlegg for idrett, aktivitet og leik 2016 - 2019
Publisert: 19.05.2016
Formannskapet vedtok 04.05.16 å legge forslag til Regional temaplan anlegg for idrett, aktivitet og leik 2016 - 2019 ut på høring. Dette er en plan som etter bestilling fra Ytre Namdal Regionråd skal sendes ut på høring i kommunene for å få innspill til innholdet i planen.
Skoleruta 2016 - 2017
Publisert: 18.05.2016
Skoleruta for skoleåret 2016/2017 er nå klar. Første skoledag er 18.august.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:

Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs