Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Regler vedrørende pass i Norden
Publisert: 01.07.2016
Du må ikke ha pass med på reise i Norden
Sommer i Nærøy
Publisert: 01.07.2016
Det er mye spennende som skjer i kommunen i sommer. Ta en titt på vår oversikt over arrangementer og ha en fortreffelig sommer!
Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Osan settefiskanlegg
Publisert: 29.06.2016
Iht. plan- og bygningsloven § 12.8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Osan settefiskanlegg.
Kommuneplanens arealdel - Offentlig ettersyn og høring
Publisert: 29.06.2016
Utvalg for drift og utvikling vedtok i møte den 16.06.16 å legge forslag til arealplan for Nærøy kommune ut til ettersyn og sende den ut på høring.
Markering av Årets medmenneske 2016
Publisert: 24.06.2016
Etter avtale med Njardøy sanitetsforening vil overrekkelse av prisen "Årets medmenneske 2016" til Lilly Olsen skje på et arrangement i Fjellvang forsamlingshus i Ottersøy 28.august.
Avtale om turistinformasjon med Bakkalandet Hotell AS
Publisert: 23.06.2016
Nærøy kommune og Bakkalandet Hotell AS har inngått avtale om at Bakkalandet Hotell AS har delansvar for turistinformasjonen sesongen 2016. Hotellet vil derfor fungere som turistinformasjon innenfor hotellets åpningstid.
Vegnavn i Nærøy
Publisert: 22.06.2016
Navnekomiteens forslag på vegadresser hadde høringsfrist 9.juni. Alle innspillene ble gjennomgått av navnekomiteen 10.juni og ble lagt fram for formannskapet 13.juni. Formannskapet har nå vedtatt vegadresser for alle områder. Det er tre ukers klagefrist på disse forslagene, med frist 12.juli 2016.
Du kan si din mening 12.september
Publisert: 21.06.2016
Nærøy kommunestyre vedtok 21.juni å slutte seg til det framlagte forslaget til intensjonsavtale for kommunesammenslåing og legger nå denne ut til rådgivende folkeavstemning 12.september 2016.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Turistinformasjon
Tourist information
Info deutsch

Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs