Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt"
Publisert: 25.05.2018
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for del av gnr 32/3 m. flere i Nærøy kommune. (Se vedlagt kart). For mer informasjon se link under:
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024
Publisert: 25.05.2018
Kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 ble i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 endelig vedtatt i kommunestyret i Nærøy 03.05.2018 sak 28/08. For mer informasjon se link:
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD.
Publisert: 25.05.2018
Med bakgrunn i værutsiktene og at det allerede er svært tørt har brannsjefene fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Fosnes, Namsos, Flatanger, Vikna, Leka, Overhalla, Grong, Høylandet, Nærøy og Namsskogan kommune.
Digital kommunikasjon med det offentlige
Publisert: 24.05.2018
Stortinget har vedtatt at stat og kommune skal kommunisere digitalt med innbyggerne, men det er mange som ikke er komfortabel med denne ordningen.
«Årets medmenneske»
Publisert: 16.05.2018
Formannskapet har vedtatt å tildele prisen «Årets medmenneske» for 2018 til Anita og Johan Marø.
Bredbånd i Nærøy - Høring
Publisert: 09.05.2018
Nærøy kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig.
Utlysing av treningstider 2018/2019
Publisert: 08.05.2018
Det nærmer seg tida for å begynne å planlegge et nytt aktivt år.Treningstider skal fordeles etter ønsker og behov så langt det lar seg gjøre! Nærøy kommune leier ut Nærøyhallen - Gymsal Mangfoldshuset, gymsal og svømmebassenget ved Kolvereid Skole.
Utlysning av NUR midler våren 2018
Publisert: 07.05.2018
Nærøy ungdomsråd tildeler til barne- og ungdomstiltak to ganger årlig. Tiden for søknad og tildeling nærmer seg.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs