Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
Invitasjon til brukerdialogmøte 6.6.17
Publisert: 24.05.2017
Helse - og sosialutvalget ønsker aktiv brukermedvirkning i forhold til de tilbud og tjenester vi yter til befolkningen. I denne forbindelse ønsker vi å invitere ulike grupper til dialogmøte i Nærøy kulturhus
Tidligere barnehagelokaler på Foldereid til salgs
Publisert: 18.05.2017
Nærøy kommune legger ut tidligere barnehage på Foldereid for salg. Eiendommen har gnr/bnr 131/52. Eiendommen har selveiertomt, med flott utsikt.
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Publisert: 15.05.2017
Skatteoppkreverkontorene i Nærøy, Vikna og Leka er nå samlokalisert på Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Utlysing av treningstider 2017/2018
Publisert: 15.05.2017
Nærøy kommune lyser nå ut for 2017/2018 i Nærøyhallen, gymsal på Kolvereid skole og Mangfoldshuset og svømmehallen på Kolvereid skole.
Forslag på "Årets medmenneske" ?
Publisert: 15.05.2017
Nærøy kommune oppfordrer enkeltpersoner eller lag/foreninger til å fremme forslag på kandidater til å motta prisen "Årets medmenneske" for 2017. Frist for å sende inn begrunnede forslag er 15.mai.
Nattestengt vei
Publisert: 15.05.2017
Fv. 17 - Høylandet - Rørvik vil være stengt i inntil 6 timer den 16. mai i tidsrommet kl. 00:00 - 06:00, ca. 6 km nord for Høylandet sentrum ved Flakkan. Årsaken til at vegen er stengt er utskifting av 2 stikkrenner.
Ny takstering eiendomsskatt
Publisert: 12.05.2017
Torsdag den 18. mai vil takstmenn starte besiktigelse i forbindelse med ny alminnelig eiendomsskattetakstering. Arbeidet vil pågå i hele sommer og en tid utover høsten. Takstmenn vil være lett gjenkjennelig med orange vester ved besiktigelsen.
Kurs ungskogpleie
Publisert: 26.04.2017
Det arrangeres 15 timers kurs i ungskogpleie 15. - 16. mai. Instruktør fra Skogkurs.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:

Turistinformasjon
Tourist information
Info deutsch

Link til kulturkalenderen
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Nye Kolvereid skole
Internkurs