Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Offentlig ettersyn: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Publisert: 05.12.2017 av Eva Kristin Fuglmo Nubdal

Formannskapets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 19. desember 2017.

Vedlagt ligger forslag til budsjett 2018 tekstdel og talldel, samt forslag til økonomiplan 2018-2021.

Forslag til betalingssatser, gebyrer og avgifter legges også ut til offentlig ettersyn.

Dokumentene er også utlagt ved kommunens servicekontor på rådhuset.

Eventuelle innspill sendes til Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller pr. mail til postmottak@naroy.kommune.no.
Dokumentvedlegg:
Årsbudsjett 2018.pdf
Budsjett talldel 2018.pdf
Budsjett 2018 - tekstdel.pdf
Økonomiplan 2018-2021.pdf
Økonomiplan 2018-2021_.pdf
Fastsetting av satser for foreldrebetaling i barnehage, skolefritidsordning og musikk- og kulturskolen.pdf
Vanngebyr 2018.pdf
Avløpsgebyr 2018.pdf
Slamgebyr 2018.pdf
Renovasjonsgebyr 2018.pdf
Feie- og tilsynsgebyr 2018.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018 (15.12.2017)
Åpningstider gjenvinningsstasjon 2018 (13.12.2017)
Grensejustering Lund (7.12.2017)
Offentlig ettersyn: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (5.12.2017)
Peacepainting (29.11.2017)
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (24.11.2017)
Nærøy kommune har behov for støttekontakter (24.11.2017)
Vedtatt reguleringsendring - Osan settefiskanlegg (21.11.2017)
Varsel om mulig øking av foreldrebetaling i barnehage (31.10.2017)
Varsel om oppstart – Planendring – Kolvereidvågen (30.10.2017)
Offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget industriområde (27.10.2017)
Kors på halsen (25.10.2017)
Adressetildeling i Nærøy kommune (19.10.2017)
Hvordan skal vi ta vare på kulturminnene våre? (10.10.2017)
Borgerlig vigsel (9.10.2017)