Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Møte om Spillemiddelordningene
Publisert: 24.11.2017 av Kari Leirvik Hestad

Kanskje har laget ditt tanker og planer om å utvikle nye anlegg i nær framtid?
Kom og få støtte og hjelp på veien!
Lag og foreninger og andre interesserte inviteres TIL MØTE OM SPILLEMIDDELORDNINGENE TIRSDAG 12.12.17 kl.18.00 på Kommunestyresalen ved Nærøy kulturhus.


Gisle Løseth fra Kultur og regionalavdelinga i Fylket vil gjennomgå ordningene med lag og foreninger og andre interesserte 12. 12.17 kl.18.00-21.00 på Kommunestyresalen.

Vi ønsker en oversikt over hvor mange som ønsker å delta på møtet. Påmelding skjer til kari.hestad@naroy.kommune.no eller kurfall@online.no innen 08.12.17

Arr.
Nærøy kommune
Kultur og fritid og Nærøy idrettsråd
Kontakt:
Kari Leirvik Hestad - tlf.: 74 38 2724 - Mob: 468 35 786 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018 (15.12.2017)
Åpningstider gjenvinningsstasjon 2018 (13.12.2017)
Grensejustering Lund (7.12.2017)
Offentlig ettersyn: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (5.12.2017)
Peacepainting (29.11.2017)
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (24.11.2017)
Nærøy kommune har behov for støttekontakter (24.11.2017)
Vedtatt reguleringsendring - Osan settefiskanlegg (21.11.2017)
Varsel om mulig øking av foreldrebetaling i barnehage (31.10.2017)
Varsel om oppstart – Planendring – Kolvereidvågen (30.10.2017)
Offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget industriområde (27.10.2017)
Kors på halsen (25.10.2017)
Adressetildeling i Nærøy kommune (19.10.2017)
Hvordan skal vi ta vare på kulturminnene våre? (10.10.2017)
Borgerlig vigsel (9.10.2017)