Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Eier du et gammelt bygg?
Publisert: 03.04.2017 av Camilla Maria Vågan

Vet du at du som eier av et verneverdig bygg kan søke om tilskudd til å få restaurert bygget? Nærøy kommune kan gi deg råd og veiledning.

Det er ikke alltid greit å vite hva som menes med et verneverdig bygg. Ofte snakkes det om bygg som er klassifisert som verneverdige og som er registrert som kulturminner, men også bygg som ikke fra før er registrert som verneverdige er aktuelle å ta vare på. Dette kan være et bygg som har hatt en spesiell betydning i et lokalsamfunn, et bygg som i gårdhistorien ikke lengre brukes (smie, bakstehus, husmannsplass) eller andre installasjoner som ikke lengre brukes (mølle, bru, m.m).

Ofte tenker vi i etterkant av at et bygg forsvinner at det bygget burde vært bevart som et viktig element i vårt kulturlandskap. Derfor er det viktig å forsøke å være i forkant og kanskje kan et bygg reddes, med litt ekstra motivasjon, rådgivning og støtte.

Nærøy kommune anbefaler eieres om sitter med bygg de mener har en kulturhistorisk verdi for sitt lokalsamfunn, om å ta kontakt for en prat. Vi gir ofte råd om å sende søknad til Kulturminnefondet eller til eksempelvis Stiftelsen UNI.

Kulturminnefondet har søknadsfrist 1.november hvert år og i en slik søknad må man ha satt opp hva som planlegges gjort og ha med et kostnadsoverslag. For å få laget dette, finnes det håndverkere/rådgivere i Ytre Namdal som kan bidra til å utarbeide en tilstandsvurdering og et kostnadsoverslag.

Som et eksempel fikk nylig en privat eier av en brygge nede i vågen på Foldereid et tilskudd fra Kulturminnefondet på kr 206 000,- til restaurering. Som et vedlegg til denne søknaden ga Nærøy kommune en uttalelse om hvorfor det var viktig å prioritere dette bygget.

Les mer om Kulturminnefondet ved å gå inn på linken under.

Internettlink(er):
kulturminnefondet.no/
Kontakt:
Camilla Maria Vågan - tlf.: 74 38 27 12 - Mob: 97 15 82 50 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Norskprøve i mai 2018 (12.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Forslag på "Årets medmenneske" ? (8.4.2018)
Sommervikarer - Drift og utviklings avd. (5.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)
Hvilket ansvar og forpliktelser har jeg som styremedlem i idrettslag? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget? (23.3.2018)
Trekning av operabillettene (23.3.2018)
Kommunale avgifter (16.3.2018)
Sløyd og Samspill. Suverent! :-) (9.3.2018)
Kommunale vigsler (7.3.2018)
Offentlig ettersyn: eiendomsskattetakst (27.2.2018)