Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
«Årets medmenneske»
Publisert: 16.05.2018 av

Formannskapet har vedtatt å tildele prisen «Årets medmenneske» for 2018 til Anita og Johan Marø.

Prisen tildeles en eller flere personer som på frivillig grunnlag arbeider aktivt med å vise omsorg for sine medmennesker.
Anita og Johan Marø har gjort seg bemerket for sin innsats, både i nabolaget, bygda og kommunalt.
De har i en årrekke gitt omsorg til barn og unge, både som beredskapshjem og som fosterforeldre, langt ut over det som er forventet. De har også i tillegg gitt tilbudet «Inn på tunet» til elever som har hatt behov for ekstra tilrettelegging i hverdagen.
De har vist et stort engasjement i lag- og foreninger som bl.a. 4H, kor, korps, idrettslag, bondelag, sanitetsforening, velforening, båtforening, Felleskjøpet og i lokalpolitikken.
Anita og Johan Marø fortjener både anerkjennelse og oppmuntring for den innsatsen de har lagt ned i mange år.
Nærøy kommune gratulerer verdige mottakere av årets medmennesketildeling.
Utdelingen vil skje på et senere arrangement etter avtale med prisvinnerne.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)