Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
«Årets medmenneske»
Publisert: 16.05.2018 av

Formannskapet har vedtatt å tildele prisen «Årets medmenneske» for 2018 til Anita og Johan Marø.

Prisen tildeles en eller flere personer som på frivillig grunnlag arbeider aktivt med å vise omsorg for sine medmennesker.
Anita og Johan Marø har gjort seg bemerket for sin innsats, både i nabolaget, bygda og kommunalt.
De har i en årrekke gitt omsorg til barn og unge, både som beredskapshjem og som fosterforeldre, langt ut over det som er forventet. De har også i tillegg gitt tilbudet «Inn på tunet» til elever som har hatt behov for ekstra tilrettelegging i hverdagen.
De har vist et stort engasjement i lag- og foreninger som bl.a. 4H, kor, korps, idrettslag, bondelag, sanitetsforening, velforening, båtforening, Felleskjøpet og i lokalpolitikken.
Anita og Johan Marø fortjener både anerkjennelse og oppmuntring for den innsatsen de har lagt ned i mange år.
Nærøy kommune gratulerer verdige mottakere av årets medmennesketildeling.
Utdelingen vil skje på et senere arrangement etter avtale med prisvinnerne.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)