Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Adressetildeling i Nærøy kommune
Publisert: 19.10.2017 av

Områdene fra Abelvær, Indre Nærøy, Marøya, Måneset, Eidshaug og hele Austra har nå fått tildelt offisiell adresse. De resterende områdene kjøres nå ut fortløpende pr. brev til alle adressater.

Når du får brev om tildelt adresse vil det måtte gå 3 uker før du kan bruke adressen, dette fordi eventuelle klager kan medføre endringer og alle registre skal oppdateres.

I brevet er det opplyst om at man kan søke om å få tildelt en tilleggsadresse, - et adressetilleggsnavn som eks. gårdsnavn. Dette må det søkes om å få ført inn i tillegg til den adressen man har fått tildelt og kan ikke brukes i stedet for tildelt offisiell adresse. Vi vil prioritere å tildele de offisielle adresse før vi behandler søknader om tilleggsnavn.

Vi får også en del spørsmål knyttet til skilting av husnummer. Det som er viktig er at husnummeret er godt synlig på husveggen/eiendommen, gjerne der det er belyst. Det kan settes husnummer på postkassestativ, søppelstativ, skilt ved vei etc.

Vi får også en del spørsmål om hvorfor nummereringen er slik som den er. I de aller fleste områdene i Nærøy følger vi avstandsprisnippet ved nummerering. Dette betyr at din eiendom får nummer etter antall meter fra der veien du adresseres etter starter. Dette kan i noen områder bety et høyt husnummer. Og det medfører også at hus etter hverandre kan få helt ulik rekkefølge, altså ikke 1,2, 3 o.s.v, men eks 54, 80, 97, alt etter avstanden fra hvor veien starter og inn til din eiendom.

De vedtatte navnene finner du oversikt over i linken under.

Dersom du oppdager feil når du har fått brev fra oss, eller oppdager at det er eiendommer/hus som ikke har fått adresse, ta kontakt med oss!

Internettlink(er):
naroy.kommune.no/NK/Nyheter.nsf/NewsC/CFAE73DF417D07EEC1257FB00055CC3E/$FILE/Vedtatte%20adresser.pdf
Kontakt:
Matthias Faustmann - tlf.: 74382729 - Mob: 98443396 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)