Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
"Samarbeid i et folkehelseperspektiv"
Publisert: 27.09.2017 av Kari Leirvik Hestad

Nærøy kommune gjennomfører denne høsten samarbeidsmøter med alle lag og foreninger i Nærøy kommune med utgangspunkt til å samarbeide og stimulere til utvikling.

Folkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen, Biblioteksjef Gerd Toril Aune, Torun Neerland ved Nærøy Frivilligsentral og Enhetsleder Kari L. Hestad ved Kultur og Fritid inviterer seg hjem i alle skolekretsene der de ønsker å møte representanter fra lag og foreninger i området. Lag og foreninger er et godt kjennemerke for Nærøy kommune og som vi ønsker å stimulere ytterligere gjennom samarbeid! Møtene gjennomføres i skolekretsene og lagene som sokner til disse kretsene ønskes velkommen ! Vi har allerede gjennomført tre møter,på Salsbruket, Lund og Foldereid.
Videre oppsatt møteplan er ; Abelvær oppvekstsenter 03.10.17 kl.19.00, Gravvik oppvekstsenter 10.10.17 kl.18.00 og Nærøysundet skole 16.10.17 kl.19.00.Vi ønsker lag og foreninger velkommen!
Møte med lag og foreninger i Kolvereid Skolekrets er ikke fastsatt ennå og vi kommer vi tilbake på dato og tidspunkt.
Kontakt:
Kari Leirvik Hestad - tlf.: 74 38 2724 - Mob: 468 35 786 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Adressetildeling i Nærøy kommune (19.10.2017)
Refleks redder liv! (19.10.2017)
Hvordan skal vi ta vare på kulturminnene våre? (10.10.2017)
Borgerlig vigsel (9.10.2017)
Kulturprisen 2017-Nærøy kommune (6.10.2017)
Utlysning av NUR - midler for høsten 2017 (6.10.2017)
Influensavaksinering høsten 2017 (6.10.2017)
Igangsatt planarbeid for "Furuhaugen" (6.10.2017)
LAG OG FORENINGER-ajourføring av listene (28.9.2017)
VARSEL OM MILITÆR ØVELSE (27.9.2017)
Kom med forslag til navn på ny kommune! (15.9.2017)
Sørsamisk bok-og kulturbuss (13.9.2017)
Stortingsvalget 2017 (13.9.2017)
Spillemidler 2018 – Nærøy kommune (1.9.2017)
Hærverk på kommunale bygg (27.7.2017)