Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse
Publisert: 06.05.2018 av

Det vil i mai bli gjennomført en innbyggerundersøkelse blant innbyggere på Austra om eventuell grensejustering.Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, har fått i oppdrag å komme med en tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om eventuell justering av kommunegrensene, eventuelt fylkesgrensen på Austra. Fylkesmennene skal komme med sin vurdering og tilrådning innen 1. juni.

I forbindelse med dette gjennomføres en ny innbyggerundersøkelse nå etter Stortingsvedtak i 2017 der det er vedtatt av Nærøy og Vikna slås sammen til Nærøysund kommune fra 1.1.2020. Bindal og Leka skal bestå som egne kommuner.

Det har også nå i etterkant av Stortingsvedtakene kommet innspill fra innbyggere om at grensene mellom kommunene på Austra bør endres. Innbyggerundersøkelsen vil bli gjennomført nå i mai 2018, og det er viktig at flest mulig av innbyggerne som i dag bor på Austra får si sin mening.

Vi oppfordrer derfor alle innbyggere om å delta på undersøkelsen. Dette gjøres ved at Sentio har fått i oppdrag å ringe opp innbyggere og stille spørsmål. Sentio gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Fylkesmannen.

I tillegg til denne undersøkelsen har Fylkesmannen bedt de tre kommunene som er berørt om en rekke opplysninger og vurderinger.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)