Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Lund: grensejustering vedtatt
Publisert: 29.05.2018 av

Fylkesmannen i Trøndelag har nå fattet endelig vedtak om at Lund krets blir lagt til nye Namsos kommune fra 01.01.2020.

Fylkesmannen i Trøndelag har fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i § 6 i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrense (inndelingslova), og delegert fullmakt, vedtar Fylkesmannen i Trøndelag at kommunegrensen mellom Nærøy og nye Namsos justeres, slik at Lund grunnkrets overføres fra Nærøy til nye Namsos kommune fra 1. januar 2020.

Kartverkets forslag til grense i sjø (midtlinjeprinsippet) legges til grunn.

Det er ikke klagerett på endelig vedtak om grensejustering.

Les brevet fra Fylkesmannen i linken under.
Dokumentvedlegg:
Vedtak om grensejustering mellom Nærøy og Fosnes kommuner (fra 1.1.2020 .._.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Vintervedlikehold kommunale veger i Nærøy (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)
Grytbogen - mange muligheter (29.5.2018)
Velkommen til pasient og brukermøte (29.5.2018)
Hva er viktig for deg? (28.5.2018)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)