Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Adressering av veger i Nærøy kommune
Publisert: 04.04.2016

Navneforslag på 8 av 10 områder som skal adresseres i Nærøy.

Nærøy kommunestyre har vedtatt at det skal innføres offisielle vegadresser for de vegene i kommunen som enda ikke har adresse. Denne prosessen har pågått en tid med en tidlig høringsrunde for å få inn forslag fra de ulike områdene..

For å arbeide med dette har kommunestyret nedsatt en egen navnekomite bestående av:
Representanter for grunneiere: Martin Øiahals og Gunnvor Fjær
Representant fra Nærøy Historielag: Birger Brantzæg
Administrative ressurser: Camilla Vågan og Åge Einar Waag.

Det har kommet inn svært mange forslag til vegnavn fra privatpersoner, lag/foreninger og næringsliv. Representanter fra kommunen har deltatt på møter i enkelte grendelag tidlig i prosessen. Områdene er gjennomgått flere ganger og det har hele tiden underveis kommet innspill på navn og begrunnelser for disse forslagene, som vegnavnkomiteen har vurdert.

Nærøy kommune er i dette arbeidet delt inn i til sammen 10 geografiske områder.
Disse områdene er:
Område 1: Sjånes - Abelvær
Område 2: Sjånes - Valmyran, Fikkan, Lundring - Arnøya
Område 3: Marøya - Ottersøy til Liaaunet/Holand
Område 4: Eidshaug - Måneset - Horvabrua
Område 5: Gråmarka - Gravvik - Austra
Område 6: Kolvereid - Korsneset - Finne
Område 7: Kolvereid - Skaga - Ottersøykrysset
Område 8: Lund
Område 9: Salsbruket
Område 10: Finne - Foldereid

Navnekomiteen legger nå fram sine forslag innenfor følgende 5 områder, som er:
Område 1: Sjånes - Abelvær (Utenom veger på Val videregående skole)
Område 2: Sjånes - Valmyran, Fikkan, Lundring - Arnøya
Område 3: Marøya - Ottersøy til Liaaunet/Holand
Område 4: Eidshaug - Måneset - Horvabrua
Område 10: Finne - Foldereid

De resterende 5 område og forslag på navn på alle fylkesveistrekninger vil bli lagt ut 13.mai Når disse blir lagt ut vil forslag for alle 10 områder bli offentliggjort samlet. Høringen av navnene vil også gå til Stednavntjenesten som kommer med uttalelse til navnevalg. Videre vil alle som får tildelt adresse bli varslet.

Navnekomiteen tar i mot innspill, spørsmål og endringsforslag fra alle som har interesse av det. Kom med innspill og endringsforslag innen 28.april. Endringsforslag sendes til: Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller e-post: postmottak@naroy.kommune.no. Kontakt også Camilla Vågan eller Åge Einar Waag på tlf: 743 82600 ved ev.spørsmål.

Se vedlagte forskrift for adressering i Nærøy kommune som er vedtatt av kommunestyret.

Noen generelle kommentarer til navnekomiteens forslag:

* Veger med over 7 boenheter navnsettes. Det er gjort noen unntak for veger med mindre bebyggelse.

* Områder eller veger som i dag inneholder færre en 7 boenheter kan være navnsatt fordi områder er regulert til flere boenheter/hytteområder.

* Også områder har fått adresse: disse er benevnt som område. Dette kan være vegløse områder, områder som det er bebyggelse på slik som øyer eller andre områder en ser vil komme til å bli utviklet eller bebygd.

* Fylkesveiene kommer for seg i et eget forslag og forsøkes samkjørt med andre kommer som vi grenser til

* For å finne forslaget som gjelder for din eiendom, må du se på hvilken avmerket vei din avkjørsel fører fra/til.

Vi håper at forslagene slik de er framstilt her er gode å tolke, men ønsker du dokumenter tilsendt så ta kontakt med kommunen. Ønsker du ellers å søke i kartet for Nærøy kommune, kan du gå inn på weblinken under.
Internettlink(er):
kart.nois.no/naroyvikna/Content/Main.asp?layout=naroyvikna&time=1459791969&vwr=asv
Dokumentvedlegg:
Område 1 Sjånes - Abelvær Utlegg med kart.pdf
Område 2 Sjånes-Valmyran,Fikkan,Lundring - Arnøya Utlegg med kart.pdf
Område 3 - Marøya - Ottersøy - Liaaunet - Holand Utlegg med kart.pdf
Område 4 Eidshaug - Måneset - Horvabrua Utlegg med kart.pdf
Område 10 Finne - Foldereid Utlegg med kart.pdf
Forskrift adressering.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)