Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen.
Publisert: 20.06.2018 av Åge Einar Waag

Miljøtjenesten(TPU) får nå etterlengtet løft. Det er lagt ut et prosjekt på anbud, der Nærøy kommune ønsker å få inn tilbud på bygging av nye moderne leiligheter tilpasset Miljøtjenestens behov.

Miljøtjenesten(TPU) får nå etterlengtet løft. Det er lagt ut et prosjekt på anbud, der Nærøy kommune ønsker å få inn tilbud på oppsetting av nye moderne leiligheter tilpasset Miljøtjenestens behov. Det vil bli et bygg som bla. tilpasses ny helseteknologi. Bygget blir bygd av treverk, i passivhus standard.

Store deler av bygget som står i Tverrvegen i dag vil rives, for å bli erstatt med nye 7 ny leiligheter. Alle 7 leilighetene bygges som selvstendige enheter, med den fleksibiliteten dette gir. Ombyggingen gir også rom for en ny personalbase. Totalt vil Tverrvegen bofellesskap bestå av 11 leiligheter etter at nybygget er åpnet. Dette betyr at 4 leiligheter fra det opprinnelige bygget blir stående igjen. Disse vil også bli totalrenovert. I tillegg vil fellesarealer bli renovert.

Alle leilighetene knyttes til fjernvarmeanlegget.


Flytteprosessen:
Fagleder for Miljøtjenesten, Anne- Christin Trones ønsker å fremheve samarbeidet mellom Steam og miljøtjenesten som et suksessledd i den omfattende flytteprosessen som er gjennomført for å få kabalen til å gå opp. - Uten dem hadde ikke dette gått så bra som det faktisk gjorde, Hun roser også personellet som har vært delaktig hele vegen, og vært løsningsorientert. - De har også tatt omstillingen i forhold til flytting av en del beboere til andre områder på strak arm. Det påpekes også at beboerne har vært veldig fleksible og gleder seg nå til å kunne flytte inn i nytt bygg etter hvert.Prosessen videre
Byggeprosjektet er lagt ut på doffin, med en anbudsfrist 30.07. Det er forventet byggestart i løpet av høsten 2018. Ferdig bygg er forventet sommeren 2019.
Fra venstre: Prosjektleder, Svein Storø, fagleder miljøtjenesten, Anne Christin Trones, enhetsleder bygg og eiendom, Åge-Einar Waag
Fra venstre: Prosjektleder, Svein Storø, fagleder miljøtjenesten, Anne Christin Trones, enhetsleder bygg og eiendom, Åge-Einar Waag
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)