Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Tilskuddskurs for lag og foreninger i Nærøy kommune
Publisert: 24.01.2018 av Kari Leirvik Hestad

Nærøy kommune abonnerer nå på Tilskuddsportalen og inviterer nå lag og foreninger på kursing i bruken av verktøyet.

Nærøy kommune inviterer frivillige lag og foreninger til populært og inspirerende kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen. Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Nærøy!

Her kan lag og foreninger:

Finne tilskudd å søke på
Lese siste nyheter om tilskudd
Dele informasjon og lære av hverandre
Motta viktig informasjon fra kommunen
Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd


Tid: 06.03.18 kl.19.30-21.30
Sted: Kulturhuset i Nærøy, Kommunestyresalen.

Program

Per Egil Bakke fra Tilskuddsportalen kommer for å snakke om:

Generelt om tilskudd og hvordan forvaltere prioriterer
Tips til bedre søknadsskriving
Hvordan bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger


Påmelding sendes til kari.hestad@naroy.kommune.no innen 23.02.18

Velkommen!


Med vennlig hilsen Kari L. Hestad, Enhetsleder kultur og fritid
Dokumentvedlegg:
Lag_forening_info_Tilskuddsportalen (002).pdf
Kontakt:
Kari Leirvik Hestad - tlf.: 74 38 2724 - Mob: 468 35 786 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)