Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Høring - Ny forskrift om feiing og tilsyn
Publisert: 20.11.2017 av

Nærøy kommune har utarbeidet forslag til lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Frist for å komme med merknader er satt til 08.12.17.


Fra 01.01.2016 er det innført ny sentral «Forskrift om brannforebygging». Forskriften inneholder bestemmelser når det gjelder forebyggende tiltak for de som eier byggverk og de som er brukere av byggverk i tillegg til kommunens plikter.
En av viktigste endringene i ny forskrift om brannforebygging er et enklere regelverk med større frihet og ansvar for kommunene. Ny forskrift innebærer at ressursene som kommunene bruker for å forebygge brann skal kunne benyttes mer effektivt, basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn er minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med krav om at tilsyn og feiing skal utføres ved behov. I den nye forskriften er det også tatt inn at fyringsanlegg i fritidsboliger skal underlegges behovsprøvd feiing og tilsyn. Forslag til ny lokal forskrift er tilpasset dette.

Innkomne merknader og kommentarer vil bli vurdert og behandlet før endelig vedtak i kommunestyret 19.12.17.

Merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Idrettvegen 1, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.noDokumentvedlegg:
Forslag til ny forskrift feiing (003).pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018 (15.12.2017)
Åpningstider gjenvinningsstasjon 2018 (13.12.2017)
Grensejustering Lund (7.12.2017)
Offentlig ettersyn: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (5.12.2017)
Peacepainting (29.11.2017)
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (24.11.2017)
Nærøy kommune har behov for støttekontakter (24.11.2017)
Vedtatt reguleringsendring - Osan settefiskanlegg (21.11.2017)
Varsel om mulig øking av foreldrebetaling i barnehage (31.10.2017)
Varsel om oppstart – Planendring – Kolvereidvågen (30.10.2017)
Offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget industriområde (27.10.2017)
Kors på halsen (25.10.2017)
Adressetildeling i Nærøy kommune (19.10.2017)
Hvordan skal vi ta vare på kulturminnene våre? (10.10.2017)
Borgerlig vigsel (9.10.2017)