Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2024 - folkemøter
Publisert: 23.04.2013

Nærøy kommune har nå avholdt folkemøter i alle grendene, i forbindelse med at vi i løpet av 2013 skal utarbeide Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2013-2024. Klikk på "Les mer" for å se "oppsummeringene" fra folkemøtene.

Samfunnsdelen skal inneholde langsiktige mål for hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Det er vedtatt et planprogram som beskriver prosessen. Planprogrammet finnes som vedlegg under.

For kommunen er det viktig å legge til rette for bred og aktiv medvirkning. En vesentlig del av prosessen var derfor folkemøter, der en ønsket dialog og hvor det ble mulighet for å gi innspill til hvilken utvikling som ønskes i kommunen.

Folkemøtene har vært avviklet som vist nedenfor, og oppsummeringene fra gruppearbeidet på hvert folkemøte ligger som vedlegg under:

- Mandag 11.03., kl. 19.00 - Breidablikk, Gravvik
- Onsdag 20.03., kl. 19.00 - Fjellvang grendehus, Ottersøy
- Torsdag 21.03., kl. 19.00 - Joker Foldereid
- Tirsdag 02.04., kl. 19.00 - Salsbruket, eldresenteret
- Tirsdag 09.04., kl. 19.00 - Abelvær grendehus
- Tirsdag 16.04., kl. 18.45 - Lundstua
- Onsdag 17.04., kl. 18.00 - Værum private oppv.senter
- Mandag 22.04., kl. 19.00 - Kulturhuset i Nærøy
Dokumentvedlegg:
Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2024.pdf
Oppsummering gruppearbeid Gravvik 11.03.2013.pdf
Oppsummering gruppearbeid Ottersøy 20.03.2013.pdf
Oppsummering gruppearbeid Foldereid 21.03. 2013.pdf
Oppsummering gruppearbeid Salsbruket 02.04.2013.pdf
Oppsummering gruppearbeid Abelvær 09.04.2013.pdf
Oppsummering gruppearbeid Lund 16.04.2013.pdf
Oppsummering gruppearbeid Værum 17.04.2013.pdf
Oppsummering gruppearbeid Kolvereid 22.04.2013.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018 (15.12.2017)
Åpningstider gjenvinningsstasjon 2018 (13.12.2017)
Grensejustering Lund (7.12.2017)
Offentlig ettersyn: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (5.12.2017)
Peacepainting (29.11.2017)
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (24.11.2017)
Nærøy kommune har behov for støttekontakter (24.11.2017)
Vedtatt reguleringsendring - Osan settefiskanlegg (21.11.2017)
Varsel om mulig øking av foreldrebetaling i barnehage (31.10.2017)
Varsel om oppstart – Planendring – Kolvereidvågen (30.10.2017)
Offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget industriområde (27.10.2017)
Kors på halsen (25.10.2017)
Adressetildeling i Nærøy kommune (19.10.2017)
Hvordan skal vi ta vare på kulturminnene våre? (10.10.2017)
Borgerlig vigsel (9.10.2017)