Kultur i Nærøy
Velkommen til Nærøy kommune!
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
AKTIVITETSKALENDER
Kommunestyre
Åpent møte i kommunestyret.

Sakliste legges ut ca. 1 uke før møtet.
Vedlegg: Sakliste til møte i kommunestyret 09.03.17
Tillegg til sak PS 12/17 Andregangsbehandling av Purkholmen - reguleringsplan
Søknad om endring av skolested for Johannes Strøm Johansen
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - uttalelse til kommunal planstrategi 2016-2019
Protokoll fra møte i kommunestyret 09.03.17
Kontakt:
Steinar Aspli
Tlf.: 74 39 74 46 - Mob: 95 77 05 48
Helge Thorsen - Mob: 916 63 874
Tid:9. mars 2017 kl. 09:00Sted:Kommunestyresalen, Nærøy rådhus
Billettpris:Varighet:
KINO:
Ingen lagt inn
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Link til kulturkalenderen
NYHETSARKIV:
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Vintervedlikehold kommunale veger i Nærøy (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)
Grytbogen - mange muligheter (29.5.2018)
Velkommen til pasient og brukermøte (29.5.2018)
Hva er viktig for deg? (28.5.2018)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)