Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
Prosjektingeniør
Ved drifts- og utviklingsavdelinga er det ledig fast stilling som ingeniør i 100 % stilling for snarlig tiltredelse. Drift og utviklingsavdelingen har ansvaret for følgende områder; plan, byggesaksbehandling, oppmåling/kart, landbruk, miljø, kommunalteknikk, brann og eiendomsforvaltning.
Nærøy kommune står foran mange utbygginger innenfor både bygg og VVA anlegg. Drift, vedlikehold og utvikling av våre anlegg er utfordrende og krevende oppgaver. Vi har derfor behov for flinke fagfolk i alle ledd. Vi har et kompetent og godt fagmiljø som arbeider hver dag for at vi skal levere gode tjenester til kommunens innbyggere.

Nærøy kommune skal slås sammen med Vikna kommune fra 01.01.2020 - til Nærøysundet kommune.

Stillingens hovedarbeidsområde
Prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for innhenting av tilbud
Engasjering og oppfølging av konsulenter og entreprenører
Prosjekt- og byggeledelse for utbygging av VVA og bygg
Oppfølging av økonomi og framdrift i prosjekter
Oppfølging av private utbyggingsprosjekt for kommunal overtakelse
Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen, etter ønske og kvalifikasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner
Relevant utdanning fra høgskole eller universitet
Erfaring fra arbeid, privat eller offentlig virksomhet er ønskelig, men nyutdannede søkere kan også være aktuelle.
Erfaring med bruk av relevant programvare.
Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig

Det forutsettes at søkere kan stille med egen bil.

Ønskede personlige egenskaper
Vi søker en medarbeider som er
utviklingsorientert, nytenkende
har evne til å tenke helhetlig
har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
har god skriftlig fremstillingsevne
kan arbeide målrettet, strukturert og selvstendig
har god presisjon i arbeidet.

Nærøy kommune tilbyr:
En utfordrende og interessant stilling med gode utviklingsmuligheter, i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
Fleksibel arbeidstid og gunstig pensjon og forsikringsordning i KLP.
Lønn etter avtale, og bilgodtgjøring ihht lokal avtale.

Det er 6 måneders prøvetid i alle stillinger i Nærøy kommune

Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til: Drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes,
tlf 74 38 26 45 el. havard.hernes@naroy.kommune.no

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes: Nærøy kommune, Rådhuset, 7970
Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist: 17.06.18
Ledige stillinger ved helse- og sosialavdeling
Rus/psykiatritjenesten
87,21 % stilling autorisert sykepleier/vernepleier dag/kveld/helg ledig fom 13.08.18

Det er ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller at den som tilsettes er villig til å ta utdanning i psykisk helsearbeid.
For mer info kontakt enhetsleder Solrunn Urdshals telefon 74 38 26 36 eller
mobil 95 90 67 40.

Hjemmebaserte tjenester
17,72 % midlertidig stilling autorisert helsefagarbeider fom 20.08.18 tom 24.05.19.

For mer info kontakt enhetsleder Jenny Dolmen tlf 74 38 26 27 eller mobil 45 63 85 78

Nærøy bo- og behandlingssenter
Akutt / rehab avd:
100 % vikariat autorisert sykepleier fom 01.10.18 tom 30.09.19
100 % vikariat autorisert sykepleier fom 13.08.18 tom 15.02.19

Nærøy bo- og behandlingssenter 2
100 % x 2 vikariat autorisert sykepleier fom 13.08.18 tom 31.08.19

Nyutdannet sykepleier starter med årslønn tilsvarende 8 års ansiennitet.

For nærmere info kontakt enhetsleder Torgunn Angelsen tlf 74 38 28 34 eller
mobil 91 36 38 46

Sjøsiden omsorgsboliger
Behov for helsefagarbeidere/assistenter i vikariater helg fom 13.08.18.

Bjørkåstunet omsorgsboliger
13,85 % stilling som autorisert helsefagarbeider fom 13.08.18 - hver 3. helg.

For Bjørkåstunet og Sjøsiden bofellesskap kontakt enhetsleder Øyvind Bull tlf 74 38 26 44 eller mobil 41 39 48 41

For alle stillinger:
Politiattest må fremlegges.

Det legges vekt på personlig egnethet og tverrfaglig samarbeid. Søker skal ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Aktuell søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.

Søknad med CV og kopier av vitnemål/attester sendes:
Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid eller på e-post til:
postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist: 18.06.18
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: