Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
Ferievikariater 2018, helse og sosial
Utlysning av ledige stillinger helse- og sosialavdelingen

Følgende ferievikariater er ledige i tidsrommet 18.06.18 t.o.m. 12.08.18

Legekontor
- Sykepleier, helsesekretær

Nærøy Bo - og Behandlingssenter
- Sykepleiere, hjelpepleiere, og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester
- Avdelingsassistenter
- Assistenter kjøkken

Miljøavdeling (alle distrikt)
- Vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester
- Assistenter

Hjemmesykepleien (alle distrikt)
- Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester

Hjemmehjelpstjeneste (alle distrikt)
- Hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter

Rus/psykiatritjeneste (med bofellesskap)
- Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere dag og natt-tjenester
- Assistenter

Bjørkåstunet
- Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere
- Assistenter

Sjøsiden omsorgsboliger
- Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt- tjenester
- Assistenter


For samtlige stillinger gjelder:
Søknaden skrives på egen søknadsblankett P1. Blanketten er lagt på de fleste avdelingene,
OSK/rådhuset og på internett www.naroy.kommune.no

Søkere må oppgi tidsrom de kan jobbe, og det åpnes for at søkere som har fylt 17 år også
kan søke.

Søkere som kan jobbe 6 uker eller mer, vil bli prioritert.

For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden.
Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer.

For søkere som tar utdanning ved sykepleie/vernepleie eller sosialhøgskole samt
legestudenter gis flg. avlønning:
1.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 340.000,-
2.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 355.000,-
3.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 365.000,-

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.

Politiattest må fremlegges for de som ikke har ansettelsesforhold i Nærøy kommune, helse og
sosialavdelingen fra tidligere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og assistenter
i hjemmehjelpstjenester.

Utfylt søknadsblankett med bekreftede kopier av vitnemål/attester sendes:
Nærøy kommune, Postmottak, 7970 Kolvereid eller på e-post til:
postmottak@naroy.kommune.no

Vedlagt under her ligger søknadskjema.
Søknadsfrist 01.04.18

Se vedlegg:
Ferievikarer 2018 - søknadsskjema.pdf (Filstørrelse: 87 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: