Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
100 % stilling som assisterende rektor ved den nye skolen på Kolvereid er ledig.
Har du lyst til å jobbe i et inspirerende lederteam med fokus på skoleutvikling og trivsel?

Nærøy kommune er en del av Ytre Namdal i Trøndelag og har i overkant av 5000 innbyggere. Kommunesenteret er Kolvereid, og kommunens befolkningstall og næringsliv er i vekst. Stillingen er ledig med snarlig tiltredelse.

Kolvereid skole består av 240 elever og 35 ansatte. Bygging av nytt skolebygg til Kolvereid skole har startet, og ved ferdigstillelse i 2019/20 skal Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole slås sammen til en 1. - 10. skole. I førstkommende skoleår har vi fokus på sammenslåingsprosessen, og når nyskolen er ferdig vil lederteamet ved den nye enheten bestå av rektor og to assisterende rektorer.

Som assisterende rektor vil du være rektors nærmeste medarbeider og få i oppgave å lede en avdeling ved skolen. Stillingen vil derfor omfatte personal- og økonomiansvar samt daglig drift for deler av skolen. I tillegg vil du være ansvarlig for utviklingsoppgaver gjennom skolens lederteam.

Vi søker etter en assisterende rektor som:
- Har pedagogisk utdanning og erfaring fra arbeid i grunnskolen. Utdanning i ledelse og/eller ledelseserfaring er ønskelig.
- Har godt humør og bidrar aktivt i lederteamet for å oppnå god kvalitet og pedagogisk utvikling ved skolen.
- Kan arbeide systematisk og følge opp planer, lover og regelverk.
- Tar i bruk sin relasjonskompetanse i personalarbeidet, samt viser budsjettdisiplin.
- Har gode digitale ferdigheter og kan utføre saksbehandling ved bruk av digitale verktøy.
- Kan arbeide selvstendig og er beslutningsdyktig i situasjoner der det kreves.

Informasjon om stillingen kan fås ved å kontakte rektor Unni Berit Finne, tlf. 951 85890.

Personlig egnethet vil bli vektlagt i tillegg til utdanning og skolefaglig bakgrunn. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Referanser må oppgis.
Den som tilsettes må legge fram politiattest av ny dato.
Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes postmottak, Nærøy kommune, 7970 Kolvereid innen: 31. august 2018.
Fagarbeider renhold - 60 % stilling
Ledig totalt 60 % stilling for fast ansettelse fra 01.10.2018.
Stillingen inngår i kommunens renholdsteam, som består av 16 årsverk.

Hovedoppgaver:
Daglig og periodisk renhold
Rullering mellom flere bygg må forventes.

Kvalifikasjoner:
Fagbrev innen renhold
Kjennskap til HMS
Gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt, arbeide selvstendig
Beherske norsk muntlig og skriftlig

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
Det er 6 mnd. prøvetid.

Opplysninger om stillingen kan gis av renholdsleder Kirsten Heimsnes, tlf. 91650793, eller av enhetsleder bygg og eiendom Åge Einar Waag, tlf. 90669069.

Søknad med CV m/bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes til Nærøy kommune, Idrettsveien 1, 7970 Kolvereid, innen 1.09.2018.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: