Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal IKS (NYN)
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT

Det interkommunale utviklingsselskapet NYN IKS har i perioden 2010-2012 lagt til rette for at 190 arbeidsplasser er skapt og sikret i Ytre Namdal.

Ifølge NHOs NæringsNM 2012 er Ytre Namdal den 7. beste av landets rundt 80 næringsregioner.

Det overordnede målet for eierkommunene Nærøy, Vikna og Leka er at NYN skal bidra til å skape 250 lønnsomme arbeidsplasser i perioden 2010-2015, styrke verdiskapinga og bidra til positiv utvikling i regionens samlede folketall. Knapt halvveis i programperioden har NYN bidratt til at det er skapt eller sikret inntil 190 arbeidsplasser.

Av de 190 arbeidsplassene er de fleste skapt og sikret innenfor marin og maritim sektor. NYN-prosjekter gjennomført i 2011 og 2012 rapporterer om henholdsvis 56 og 53 arbeidsplasser innenfor de to næringsområdene, som omfatter spesielt fiskeri- og havbrukssektoren samt verftsindustri og skipsfart med sine leverandørnæringer.

Også prosjekter innenfor NYNs satsingsområde TIFT (Teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting) rapporterer om god sysselssettingseffekt siden 2010. Totalt er det skapt og sikret 46 arbeidsplasser innenfor denne sektoren. Fra reiselivssatsingen rapporteres det så langt om 18 arbeidsplasser. Her er målet er å skape eller sikre minimum 20 reiselivsarbeidsplasser innen utgangen av 2015.

Om NYN IKS
Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS eies av Leka, Nærøy og Vikna kommuner, og har som oppgave å lede det ekstraordinære næringsutviklingsarbeidet for Ytre Namdal i perioden 2010-2015. Totalt forvalter selskapet 36 millioner kroner i perioden 2010-2015.

NYN IKS finansierer forstudier og forprosjekter (tidligfaseprosjekter) som tilfører prosjekteier og -deltakere ny kunnskap, fortrinnsvis innenfor de strategiske satsingsområdene:

- Marin sektor
- Maritim sektor
- Teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting (TIFT)
- Reiseliv og opplevelsesnæring

NYN IKS: Strategisk plan for 2010-2015
NYN IKS: Årsrapport 2012

Utviklingsselskapet finansieres av Kommunal- og regionaldepartementet, Nord-Trøndelag fylkeskommune og eierne. I tillegg bidrar SpareBank1 SMN 1,5 millioner kroner over 3 år til et forsterket fokus på FoU.

Kontaktinformasjon
Marit Dille, daglig leder
Mob.: +47 911 78 046
marit.dille@nyn.no
www.nyn.no

Oppdatert: 08/02/2013 02:00:47 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)