Kontrollutvalget
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
MEDLEMMER
VARAMEDLEMMER
MØTER
Folkevalgte
Kontrollutvalget
Leder:
Sandnes, Trond
VenstreTlf.: 74 39 43 37 / 995 82 170
E-post:
Nestleder:
Løeng, Brynhild Laugen
ArbeiderpartietTlf.: / 909 39 581
E-post:
Medlemmer:
Brandtzæg, Birger
HøyreTlf.: / 924 14 496
E-post:
Oppdatert: 02/22/2018 02:55:50 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: