Bo- og behandling 1
Tlf.: 74 38 27 66
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Nærøy Bo- og behandlingssenter (NBBS) er et sykehjem, bygd i 2 etasjer, med tilsammen 56 plasser (alle enerom), åpnet i oktober 2003.

NBBS 1 er 1. etasje og har 32 plasser.


16 plasser er bokollektiv for aldersdemente: 8 brukere fordelt i 2 grupper. Det er stue /kjøkken til hver gruppe. Enheten har eget personale, og her arbeider sykepleiere/ vernepleier/ hjelpepleiere / omsorgsarbeidere/ aktivitører/ assistenter. Det er eget uteområde for enheten, og sansehage er under planlegging.

16 plasser er korttids/ langtidsplasser, tenkt som akutt / rehabiliteringsplasser. Her arbeider sykepleiere/ hjelpepleiere/ assistenter.
Kjøkken / stue til enheten.
Enheten har et godt tilrettelagt uteområde.

Tørrmat tilberedes i alle avdelingene, mens middag kommer ferdiglaget fra hovedkjøkken.

Telefonnr for direkte innvalg:
74 38 26 50 (dagtid)
74 38 27 66 (kveld/natt)
KONTAKTPERSON:
Engen, Ellen
E-post: Tlf.: 74 38 26 58
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:45 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs