Fysioterapi
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 21 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Hvem er vi?
Nærøy kommune har per i dag 4 stillinger for fysioterapeut. Vi holder til på Fysioterapi&Trening på Kolvereid. Kommunefysioterapeut er også på Nærøy Bo og Behandlingssenter 3 dager i uka, og på Helsestasjonen 1 dag i uka.

Kontakt:
- Kommunefysioterapeut Jane Vammen Nordstrand, tlf 907 30 789 /74 38 28 30/ 953 07 230,
mail: jane@fysiotren.no
- Fysioterapeut m/avtale Tom Roger Moen, tlf 74 38 21 03, mail: tom@fysiotren.no
- Fysioterapeut m/avtale Ann Katrin Nilsen, tlf 74 38 21 02, mail: annkatrin@fysiotren.no
- Fysioterapeut m/avtale (vikar frem til 31.08.13) Per Marius Moen, tlf 74 38 21 04, mail: per@fysiotren.no

Adresse:
Fysioterapi&Trening Ytre Namdal
Bjørkåsveien 1b
7970 Kolvereid
Tlf 74 38 21 00
www.fysiotren.no

Hva tilbyr vi?
- Undersøkelser
- Vurdering av funksjon/motorikk
- Behandling/opptrening
- Rehabilitering/Habilitering
- Helsefremmende/forebyggende arbeid
- Barseltrim
- Hjertetrim
- Veiledning, informasjon og undervisning.

Hvem kan komme til oss?
Menneske i alle aldere som, på grunn av funksjonshemming, skade, sykdom, smerter eller andre problemstillinger, har vanskeligheter med å klare dagliglivets aktiviteter.

Hvis du har henvisning fra lege, gir folketrygden støtte til fysioterapi hos kommunefysioterapeut, og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Behandling er gratis for barn under 12 år. Voksne og barn over 12 år må betale egenandeler i henhold til type diagnose. Denne egenandelen faller inn under Egenandelstak 2, så når du har oppnådd en viss sum kan du få frikort. (Se nav.no for oppdatert informasjon angående egenandeler)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs