Kommuneingeniør
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Kommuneingeniøren er enhetsleder for seksjon kommunalteknikk i drifts- og utviklingsavdelingen. Dette omfatter kommunale veier, gatelys, kommunale vann- og avløpsanlegg, fergeleier, havner, tømming/behandling av slam, renovasjon og feiing.

Det er 6 ansatte på uteseksjonen, som ligger administrativt under kommuneingeniøren; Tre på vann/avløp, to på kommunale veger og en feier. Uteseksjonen har base på Bjørkneset industriområde på Kolvereid, hvor det ligger lager/verksted/sosiale rom, samt brannstasjon med rørlager.
KONTAKTPERSON:
Kristiansen, KurtEnhetsleder Kommunalteknikk
E-post: Tlf.: / 90928340
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:49 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt