Kolvereid skole
Kolvereid skoles logo: Respekt, omsorg og ansvar.      Tegnet av Hedda Holm.
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO


Kolvereid skole er en fulldelt barneskole med for tiden 230 elever og 33 ansatte.
Skolen har etter brannen tilhold i den gamle ungdomsskolen. Det er planlagt ny skole fra skoleåret 2019. Det ser vi frem til både, elever, foreldre og ansatte.

Satsningsområder i skoleåret 2016-2017
Skolen har i år to satsningsområder: Læringsmiljøet og Språk

Læringsmiljøet
Godt læringsmiljø rydder ikke bare rom for formidling; det bidrar til selve læringen.

Språk
Dette er en kommunal satsning der vi arbeider med språkløyper og SOL

SFO
SFO er et tilbud for elever i 1. til 4. klasse. SFO er stengt i juli måned(se egne vedtekter under skjema).

Kontaktinformasjon
kontor 74382890
SFO: 91650788

FAU ved kolvereid skole:
1.klasse: Truls Isaksen - styremedlem og vara SU-representant
2.klasse: Ayla Skauvik Johansen - styremedlem
3.klasse: Marit Livik - leder og SU-representant
4.klasse: Kristian Melgård - kasserer
5.klasse: Lars Fredrik Mørch - sekretær
6.klasse: Cecilie Stevik- styremedlem og SU-representant
7.klasse: Ulla Bach Aardal- nestleder og vara SU-representant

Leder Marit Livik kan nås på mobilnr: 91521833

Mer informasjon om hjem-skole-samarbeid fug.no
KONTAKTPERSON:
Finne, Unni-BeritRektor
E-post: Tlf.: 74 38 26 78
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:46 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt