Aktuelt

  • 23.05.2019 Godkjente valglister
    Vedlagt ligger endelig godkjente listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Nærøysund kommune.
  • 10.05.2019 Nærøy kommunes kulturmidler 2019 - ny utlysning
    Nærøy kommune lyser ut resterende kulturmidler i følgende kategorier: Idrettsformål (25 000,-) Friluftsliv (14 000,-) Lokale kulturbygg (22 000,-) Øvrige kulturformål (30 000,-)

Hva skjer i Nærøy