DIALOGMØTE

mandag 17. juni 2019, 17.00 - 19.00

Informasjon

Helse - og sosialutvalget inviterer innbyggerne i Nærøy til dialog om helse -og sosialtjenestene som ytes i Nærøy

PASIENTREISER vil komme å informere om sine tjenester

Det blir enkel servering i dialogmøtet

 

 

Sted

Kolvereidvågen, rådhuset
 

Kontakt

Helse og sosialutvalget
 

Johannes Sandstad
Legg til hendelsen i din kalender