Manntallet er nå lagt ut for offentlig ettersyn  Manntallet legges ut i papirformat. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

 

Skogkurs har utviklet bransjestandard og et kursopplegg med tilslutning av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs som arrangeres over hele landet.

Du kan enkelt skrive ut Kartverkets turkart «Norge 1:50 000» gratis via funksjonen "Mitt turkart" i Norgeskart.no. Du får samme kartdata som papirkartene, og kartdataene strekker seg fem mil inn i Sverige.

Formannskapet i Nærøy kommune har vedtatt å tildele utmerkelsen "Årets medmenneske" for 2019 til trivselsgruppen Gnisten.

I uke 27 vil det kun være mulig  å få bestilt pass onsdag 3 juli hos Nærøy og Vikna lensmannskontor.

Selv om skogbrannfaren er betydelig mindre enn på samme tid i fjor gjelder det å være forsiktig så man ikke forårsaker brann. Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av Sankthans.

«Mesta informerer om at FV 771 vil bli stengt ved Kvernan i perioden 1100 – 1230 onsdag 19. juni pga. av veiarbeid. Vil bli skiltet ved kryss FV 802/771 i Bogen og ved avkjøring 770 Saltbotnkorsen»