Nærøy kommune har lagt ut en åpen tilbudskonkurranse om påbygg av stue/oppholdsrom ved Nærøy Bo- og Behandlingssenter. For mer informasjon se kunngjøringen på Doffin.

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget, gjennom ordningen Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.

Håper mange av Nærøys befolkning ha anledning til å delta på et dialogmøte om velferdsteknologi.Invitasjon til Dialogmøte med Helse- og sosialutvalgetInvitasjon til Dialogmøte med Helse- og sosialutvalget

Finne vassverk er nå tilbake i normal drift. Vannet som blir produsert har normalt fargetall. På grunn av utskiftningshastigheten vil det ta 2-3 dager før alle abonnenter kan påregne å ha klart vann igjen.

Stengning av fv. 7102 i tidsrommet 12.11.18 kl 21:00 - 13.11.18 kl 06:00.

Vegen stenges ca. 200 meter fra kryss v/Coop Marked Naustbukta fv. 771.
Årsaken til stengningen er bytte av stikkrenne.

Nærøy ungdomsråd tildeler midler til barne- og ungdomstiltak to ganger årlig.

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å auke satsen for foreldrebetaling i barnehage til kr. 2990 pr hel plass, fra og med 01.01.19, og ytterligere auke pr. hel plass til kr. 3040 fra og med 01.08.19.

Arbeidsutvalget hadde møte i Namsos 27 og 28 september der ble det underskrevet tilråding vedrørende senterstruktur i Nærøysund kommune. 
 

Fra 01.10.18 er det nye priser på reisevaksiner og øvrige vaksiner.