Nærøy ungdomsråd tildeler midler til barne- og ungdomstiltak to ganger årlig.

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å auke satsen for foreldrebetaling i barnehage til kr. 2990 pr hel plass, fra og med 01.01.19, og ytterligere auke pr. hel plass til kr. 3040 fra og med 01.08.19.

Arbeidsutvalget hadde møte i Namsos 27 og 28 september der ble det underskrevet tilråding vedrørende senterstruktur i Nærøysund kommune. 
 

Fra 01.10.18 er det nye priser på reisevaksiner og øvrige vaksiner.

Nå er det på overtid å registrere ditt vannforsyningssystem hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Nærøy kommunestyret har behandlet i sak 76/18 drift av gatelys i kommunen. Følgende vedtak ble fattet
Vedtak:


Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å avklare status for veilys driftet av lyslag i kommunen med tanke på eventuell kommunal overtakelse. Saken fremmes i kommunestyret senest juni 2019.