Åoent møte om utviklingsmulighetene for Grytbogen

17.JUNI KL:19:00

KRAMBUA KAFÈ, FOLDEREID

Arbeidsgruppa presenterer sitt arbeid så langt og inviterer deg til å komme med innspill og ideer til videre prosess

VELKOMMEN!