Åpningstider for byggesak, plan og delingssaker.

I forbindelse med sammenslåing av Nærøy og Vikna til Nærøysund kommune vil det ut 2019 være redusert åpningstid på rådhuset på Kolvereid.

Det vil være saksbehandlere tilgjengelig for publikum på Kolvereid hver tirdag og torsdag i tidsrommet 09.00- 15.00. Det vil være mulig å avtale tidspunkt utenfor denne åpningstiden etter nærmere avtale. Kontakt servicekontoret for ytterligere informasjon.