Eiendomsskatteliste for 2019

Eiendomsskatteliste legges ut til offentlig gjennomsyn. Det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, samt sjøområder.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste
ut til offentlig gjennomsyn.

Listene viser skattepliktige eiendommer med angivelse av eier, matrikkelnummer, adresse,
eiendomsskattetakst, skattesats og utregnet eiendomsskattebeløp. I tilleggsliste er det
oppført eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt.

Det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, samt sjøområder. I 2018 utskrives skatten med 2,7 for boliger og fritidshus og alle typer ubebygde tomter, og 4,7 for næring, verker og bruk, teleinstallasjoner, energinett og oppdrettsanlegg (uendret fra 2015). Skatteseddel vil framgå av faktura for kommunale avgifter.

Eiendomsskatteliste for 2018 med tilleggsliste legges ut til offentlig gjennomsyn i 6 uker, på:
- Servicekontoret, ved Nærøy Rådhus

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan, etter endring i eiendomsskatteloven
§ 19, fremmes hvert år i forbindelse med årlig utskriving av eiendomsskatt, dersom det
ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. 

Eventuell klage, jf. eiendomsskatteloven § 19, sendes skriftlig til:

Nærøy kommune

Idrettsvegen 1

7970 Kolvereid

Se listene her