Frist for saksbehandling i Vikna og Nærøy kommune i 2019

 

Som kjent slås Vikna og Nærøy kommune sammen til Nærøysund kommune fra 1. januar.2020. All saksbehandling i arkivsystemene til de to eksisterende kommunene må derfor avsluttes før de stenges ved årsskiftet.

På grunn av dette vil saker som sendes inn til Vikna og Nærøy kommune etter mandag 9. desember 2019, bli saksbehandlet i Nærøysund kommune. Det må derfor påregnes lengre saksbehandlingstid enn forvaltningslovens frister.

 

All saksbehandling vil fra 1. januar 2020 bli utført i Nærøysund kommune sitt sak-/ arkivsystem.

Saker som må behandles innen årsskiftet må være sendt inn til kommunen senest 09.12.2019.
Hastesaker som f.eks. angår liv og helse og andre kritiske saker vil behandles løpende.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Kontaktinformasjon Nærøysund kommune:
Postadresse:
Nærøysund kommune
Postboks 133, sentrum
7901 Rørvik

Organisasjonsnummer 921 785 410


Besøksadresse:
Rørvik: Engasvegen 27
Kolvereid: Idrettsvegen 1

e-post: post@naroysund.kommune.no