Listeforslag kommunestyrevalget 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal gjennomføres som om sammenslåingene og grensejusteringene i 2020 allerede har trådt i kraft. I Nærøy og Vikna skal det derfor velges kommunestyrerepresentanter til Nærøysund kommune.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i innen 1. april 2019 kl. 12.00.

Mottak av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 for Nærøysund kommune vil være servicekontoret, Nærøy kommune, Kolvereid.

Se Krav til og behandling av listeforslag her

Se Veiledning til utfylling av listeforslag her

Listeforslagene legges ut fortløpende i servicekontoret i Nærøy kommune, Kolvereid og i servicekontoret i Vikna kommune, Rørvik, etter hvert som de kommer inn, jfr. valgloven § 6-6 (1).

Listeforslagene legges fram for godkjenning til valgstyret etter fristen.

Les mer om valg her