Meld inn arrangement

Vi ønsker at lag og foreninger skal melde inn sine arrangement, slik at vi kan få lagt det inn i kalenderen vår "hva skjer i Nærøy" som vises på hjemmesidens forside. 

Her kan du melde inn ditt lag/ forenings arrangement, finne skjema og lese retningslinjer for arrangementene som vil bli publisert i kalenderen.