NÆRØY KULTURSKOLE - UTLYSING AV ELEVPLASSER 2019/2020

Elevplassene i Nærøy Kulturskole lyses herved ut for skoleåret 2019/2020.

Det gis tilbud i:

  • Instrumentopplæring – ingen aldersgrense
  • Førskoletilbud (4 – 5 åringer) (forbehold om mange nok påmeldinger)                           
  • Dans – ingen aldersgrense - foreløpig påmelding (prosjektbasert)
  • Visuell kunst – maling og tegning – aldersgruppe 5. – 10. klasse (prosjektbasert) (forbehold om mange nok påmeldinger) 
  • Sløyd – forming og design 6. – 10. klasse (prosjektbasert)

(forbehold om mange nok påmeldinger)

  • Samspill /Band/– aldersgruppe 2. – 7. klasse (prosjektbasert)

 (forbehold om mange nok påmeldinger/instrumentsammensetning, og søker må  ha  erfaring\kompetanse på instrumentet m.m )

               

 

Det tas forbehold om at lærer kan skaffes, tilstrekkelig søknad, og eventuelle økonomiske begrensninger.

 

Inneværende års elever skal ikke søke på nytt, men gi melding på eget skjema om de vil beholde plassen for neste skoleår, eller slutte etter dette skoleåret.  Skjema vil bli tilsendt.

 

Nærmere opplysninger og søknadsskjema finnes her (PDF, 119 kB)eller ta kontakt med Servicekontoret,
tlf. 74 38 26 00, 

Søknadsfrist: 1. april 2019.