Nærøy ungdomsråd lyser ut NUR - midler for vår 2019

Nærøy ungdomsråd tildeler midler til barne- og ungdomstiltak to ganger årlig.

For å kunne søke om midler fra Nærøy barne- og ungdomsråd er den en forutsetning om at tiltaket det søkes om midler til, bidrar til aktivitet for og med barn og ungdom.

Send en skriftlig søknad hvor tiltaket beskrives og hvor en liten oversikt over hva aktiviteten koster følger med.
Tiltak som favner bredt vil bli prioritert.
Send til Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no.

Søknadsfrist: 17.06.19