Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier) nå er kunngjort for 2020 og at søknadsskjemaet er publisert.

Selve utlysningen finner dere HER

Søknadsfristen er 13. desember. Vi anbefaler at alle leser regelverket, veilederen og årsplanen nøye.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

For all øvrig informasjon viser vi til  tilskuddsordningens nettside.