Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2019

Fra og med 11. desember 2018 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2019.

Søknadsfristen er 1. mars 2019. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2019.
Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 11. desember 2018. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.