Overføring av møte på kommune-TV

Kommunestyrets møte 20.06.19 vil bli overført direkte på Nærøy kommunes nett-TV. 

Se kommune-TV her