Overføring av møte på Kommune-TV

Kommunestyrets møte 09.05.19 vil bli overført direkte på Nærøy kommunes nett-TV. 

Se kommune-TV her