Skogbrukstjenesten i Nærøy/Nærøysund

Nærøysund kommune har etablert et samarbeid med Bindal kommune vedr. skogbrukstjenesten fra 1.november 2019. Karl - Erik Solum kan kontaktes for skogfaglige spørsmål. 

Da skogbrukssjef i Nærøy kommune har permisjon fra sin stilling i ett år fra 1.november, har Nærøysund kommune inngått et samarbeid med Bindal kommune for å sikre skogfaglig kompetanse i organisasjonen. Karl - Erik Solum vil nå være tilgjengelig ved spørsmål og henvendelser som gjelder skogbruk i kommunene Nærøy, Vikna og Leka (Nærøysund og Leka fra 2020). Han kan nås på tlf og mail, og vil ha faste kontordager på Kolvereid hver onsdag fra uke 48. Avtal gjerne møte på forhånd direkte med Karl - Erik.

 

Karl - Erik nås på tlf: 900 84 230 og mail:  Karl-Erik.Solum@naroy.kommune.no

 

Solum vil også overta kommunens oppgaver knyttet til viltforvaltning framover.