Søk midler fra Østeviks minnefond

Nå kan lag/foreninger søke om midler fra Østeviks minnefond til aktiviteter for beboere ved sykehjem, eldresenter og trygdeboliger.

Østeviks minnefond ble opprettet med bakgrunn i testamenterte midler fra Martin Østevik som døde i 1977. Nærøy kommune overtok i 2011 forvaltningen av Østeviks minnefond. Minnefondets midler skal nyttes til fellestiltak for beboere ved sykehjem, eldresenter og trygdeboliger. Det nevnes tiltak som utflukter og turer, velferdsarrangment og tilleggsutstyr til normal innredning.

Søknad om midler til Østeviks minnefond sendes Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid, eller på mail: postmottak@naroy.kommune.no innen 01.09.19.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvilke tiltak som ønskes gjennomført med angivelse av kostnader og søknadsbeløp.

Statutter for Østeviks minnefond finner du under.