SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG

Skal du bygge nytt, bygge om eller modernisere et kulturbygg? Da kan du søke om tilskudd fra fylkeskommunen.

Trøndelag fylkeskommune forvalter en andel av overskuddet av spillemidler som kan bevilges til kulturbygg. Tilskudd skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg og spesialbygg. 

Les mer her.

Søkere om tilskudd kan være organisasjoner, institusjoner, stiftelser, lag og foreninger. Frist for å melde inn søknader for 2019 er 15.04.2019 til postmottak@naroy.kommune.no