Vikna og Nærøy legekontor holder stengt deler av dagen 12.12.19

holder stengt torsdag 12.12.19 fra kl. 12.00

pga. møte.

Ved akutt, alvorlig sykdom ring legevakt 116117.

Ved livstruende tilstander ring 113.