Viltforvaltningen i Nærøy

Fra 1.november er Karl - Erik Solum kommunens kontaktperson knyttet til viltforvaltningen i kommunen.

I og med at Egil har permisjon i sin stilling i Nærøy, har Nærøysund kommune inngått en avtale med Bindal kommune på området skog og vilt. Karl - Erik Solum vil dermed være kommunens kontaktperson knyttet til viltområdet.

 

Karl - Erik kan nås på tlf: 900 84 230 eller på mail.  Karl-Erik.Solum@naroy.kommune.no