Er du registrert med riktige opplysninger?

Nærøy kommune bruker sms for å varsle beboere i kommunen om akutte og planlagte hendelser som vannavstenginger, kokepåbud, stengte veger o.l.

Da henter vi opplysninger i en database hos vår leverandør, og vi er avhengig av at du er registrert med riktige opplysninger. Sjekk dine oppføringer her.  Du kan oppdatere telefonnummer og registrere om du ønsker varsling for flere eiendommer, også i andre kommuner.