Nytt søknadskjema til å søke barnehageplass

Søknad om barnehageplass i Nærøy kommune er igjen tilgjengelig.

Du søker barnehageplass her og logger inn med Bank- ID.