100 % fast stilling som lærer i kulturskolen fra 01.08.19

Vil du være med å utvikle kulturskolen vår i Nærøysund? Har du lyst til å tilby en helhetlig kunst- og kulturopplæring? Da vil vi at du søker!

Stillingsbeskrivelse

Nærøysund kommune oppstår av nåværende Nærøy og Vikna, den 01.01.2020.  Kommunen ligger i Ytre Namdal, nord i Trøndelag fylke, omgitt av Namdalskysten i vest og fjell og fjorder i øst. I underkant av 10 000 innbyggere er bosatt her, og kommunen vil ha ca. 1000 ansatte.

Nærøysund vil være en av Norges største oppdrettskommuner, og vi har et rikt kulturliv med mange gode fritidstilbud. Du reiser enkelt til og fra kommunen med fly, båt eller bil.

Kulturskolen i Nærøysund blir en del av enheten Kultur, sammen med bibliotek, kino, kulturhus osv. Til sammen har vi i dag i underkant av 200 elever, men vi ønsker flere! Fra 01.08.19 og fram til sammenslåingen vil tilsettingen som lærer i kulturskolen være i Nærøy kommune, fra 1.1.20 tilsettes du i Nærøysund kommune.

Gjennom ny rammeplan for kulturskolen ønsker vi å utvikle skolen i samarbeid med enheter som barnehage, skole og frivillige, i tillegg til at skolen kan være et ressurssenter for lag- og foreninger i området. Stillingen kan også etter avtale kombineres med stillinger i grunnskolen eller annen kommunal drift.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med erfaring fra skole som har:

 • Høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen.
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i kulturskolen
 • God kjennskap til rammeplan for kulturskolen og relevant lovverk
 • Gode digitale ferdigheter
 • Ferdigheter innen dans, teater, strykeinstrumenter, gitar eller bandinstrumenter

Personlige egenskaper

 • Du har et bevisst forhold til rollene som profesjonsutøver: Pedagog, utøver, leder av små og store grupper, organisator, prosjektleder, koordinator, inspirator, kulturbærer, vurderer og kollega.
 • Du kan være en samspillspartnere og utøve ditt fag i møte med elevene.
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å utvikle et godt læringsmiljø og læringsutbytte for elever.
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre elevene, både i breddeaktivitet, kjerneprogram og fordypning.

Lønns- og arbeidsvilkår:

 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • God støtte av ressurser i kommunen og internt i kulturskolen
 • Kompetente kolleger og godt arbeidsmiljø
 • Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover- og avtaleverk.

Det må påregnes en prøvetid på 6 måneder.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til oppvekst- og kultursjef Kirsti Sandnes Fjær på telefon 74382737 / 99023216

Søknadsfrist 15. mai

Søknad sendes: Postmottak Vikna kommune, Postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik