100 % stilling som frisklivsveileder ledig fom 11.03.19

Frisklivsveileder - Frisklivssentralen

Ved Frisklivssentralen i Nærøy kommune er det ledig 100 % fast stilling som frisklivsveileder ved Frisklivssentralen fra 11.03.19.

Frisklivssentralen er lokalisert ved legekontoret på Kolvereid.

Frisklivssentralen er en del av kommunens helsetjenestetilbud og aktiviteten drives i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Målgruppen er de som ønsker å endre levevaner, forebygge utvikling av livsstilsrelatert sykdom, og de som lever med langvarige helseutfordringer. Tilbudet omfatter alle aldre og består av helsesamtaler, veiledning, ulike kurs og gruppetilbud knyttet til blant annet fysisk aktivitet, kosthold.

Stillingen vil omfatte individuell oppfølging gjennom helsesamtaler og gruppeledelse i fysisk aktivitet og kurs. Stillingen vil også ha ansvar for FrisklivFamilie som er endringsfokusert livsstilveiledning til familier. Tilbudet er under utvikling, og det er aktuelt med samarbeid med andre offentlige tjenesteytere, samt frivillige lag og organisasjoner. Stillingen vil også bidra til å utvikle kommunens frisklivs- og mestringstilbud.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre helsesamtaler med fokus på motivasjon og levevaneendringer
 • Ansvar for treningsgrupper både planlegging og gjennomføring
 • Tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenesteytere og spesialisthelsetjenesten
 • Avholde kurs
 • Råd, veiledning og undervisning
 • Videreutvikling av frisklivssentralen

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap om kosthold i henhold til helsedirektoratets anbefalinger
 • Kunnskap om diabetes
 • Kunnskap om tilrettelegging og gjennomføring av fysisk aktivitet
 • Erfaring med motiverende intervju
 • Erfaring i arbeid med gruppeledelse
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet og personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å motivere
 • Evne til samarbeid og omstilling

Vi tilbyr

 • En tjeneste med fokus på fag- og tjenesteutvikling og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler

Utdanning: 3- årig høyskoleutdanning

Politiattest må fremlegges.

Nærøy kommune har 6 måneders prøvetid.

Søkere skal ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/forskrifter.

Søknad med CV og kopier av vitnemål/attester sendes til:

Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid eller på e-post til:

postmottak@naroy.kommune.no

 

Søknadsfrist 26.02.19.

 

Kontaktinformasjon

Helga Bogen Størseth, leder Forebyggende enhet 93692634

Anne-Lene Fadnes Gregersen 41572318