60 % stilling som hjemmehjelp ledig fom 23.04.19

Helse- og sosialavdelingen i Nærøy kommune

60 % fast stilling dagtid som hjemmehjelp evt ledig fom 23.04.19.

Det søkes etter person med fagbrev som renholder eller autorisert helsefagarbeider, men det åpnes opp for at ufaglærte kan søke.

Oppgaver:

Hjemmehjelpsoppdrag i brukerens hjem i hele kommunen, som innbefatter vanlige renholdsoppgaver.

 

Vi ønsker følgende egenskaper:

- Fleksibel

- Du må kunne jobbe selvstendig

- Takle en hektisk hverdag med utfordrende og varierte

arbeidsoppgaver.

- Du er positiv, engasjert, samarbeidsvillig og løsningsfokusert

- Du må jobbe helsefremmende og forebyggende

- Du har evnen til å ta imot veiledning

 

For mere informasjon kontakt enhetsleder Øyvind Bull, tlf 413 94 841

 

Politiattest må fremlegges.

Nærøy kommune har 6 mnd prøvetid.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Søkeren må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Intervju må påregnes.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som

følger av gjeldene lover/ tariffavtaler.

Du må ha førerkort klasse B, og egen bil til disposisjon.

 

Søknad med CV og bekreftede vitnemål/ attester sendes:

Nærøy kommune, postmottak 7970 Kolvereid, eller på e- post til

 postmottak@naroy.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 28.03.19