Assitent

Annonseres etter assistenter som har mulighet til å være avlastere ca en helg pr mnd, fredag ettermiddag til mandag morgen, på en gård.

Assistentene må levere politiattest, samt må være over 18 år, ha sertifikat og disponere egen bil.

Tiltredelse snartest.Ta kontakt med Ellen Westerberg ved spørsmål på tlf 74382745 eller ellen.westerberg@naroy.kommune.no